מחווה לאמנות תווי הספר - אקס ליבריס. אקס ליבריס (מלטינית: ex-librīs, מילולית: "מספריו של...") היא תווית נייר מודפסת המודבקת או מוטבעת בספר, לרוב על גבי החלק הפנימי של העטיפה, על מנת לציין מיהו בעליו של הספר.
תוויות אקס ליבריס בדרך כלל נושאות דימויים המקושרים אל בעלי הספר או כאלו שבעל הספר הנחה את האמן לכלול באקס ליבריס שלו.

כל הדימויים נעשו בטכניקה של חיתוך עץ ובהדפסה ידנית. גודל ההדפס הוא כ-12x16 ס"מ

A tribute to the art of Ex-Libris. Ex Libris, (Latin for 'from the books of') also known as a bookplate, is a printed label pasted into a book, often on the front endpaper, in order to indicate ownership. Bookplates often depict a motif relating to the book's owner.

All the images are hand printed woodcuts.

EX LIBRIS